Học Quản Trị Kinh Doanh xong thì làm gì? – Làm ở mọi phòng ban! (Phần 1)

Chương trình BWL cung cấp cho các bạn sinh viên một lượng kiến thức đa dạng, phù hợp cho nhiều vị trí, công việc khác nhau. Tuy vậy, chính sự đa dạng này đôi khi lại biến thành thách thức trong việc lựa chọn một con đường sự nghiệp để gắn bó lâu dài.