Blog

Ngoc Anh Tran – From initiation to empowerment

Aiming at empowering and connecting female entrepreneurs, she founded the non-profit organization International Women’s Connection back in 2016, and via this blog, she shares her journey with practical opportunities, threats, and valuable lessons learned for women in entrepreneurship

Học Quản Trị Kinh Doanh xong thì làm gì? – Làm trong mọi ngành nghề! (Phần 3)

Trong hai bài trước, chúng mình đã đề cập đến cơ hội công tác tại các phòng ban khác nhau cho các bạn BWL. Trong bài này, chúng mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn hai ngành kinh tế lớn ở Đức mà các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp có thể cân …

Học Quản Trị Kinh Doanh xong thì làm gì? – Làm trong mọi ngành nghề! (Phần 3) Read More »